Polskie Towarzystwo Matematyczne
Oddział Zielonogórski